LAND ROVER LIIGUTAVAD ÜHEKSA AASTA PÄRAST AINULT ELEKTRIAJAMID!

REIMAGINE

Jaguar Land Rover esitleb Reimagine-nimelist strateegiat, mis ei muuda mitte ainult kõnealuseid kaubamärke, vaid ka seda, milline üks puhtatõuline luksusauto tulevikus olema peab. Ettevõtte uue tegevjuhi Thierry Bolloré sõnul investeeritakse uute eesmärkide saavutamiseks miljardeid ja tulevaste mudelite arendamisel on fookuses jätkusuutlikkus ning ressursside taaskasutamine.

TUTTAV KUVAND, AGA UUED EESMÄRGID


Nii Jaguaril kui ka Land Roveril tuleb loobuda sisepõlemismootoreist, aga see üleminek tuleb teostada nii, et kummagi kaubamärgi kuvand sellest kannatada ei saa. Land Roveri autosid tuntakse kui seiklusjanuste sohvrite sõidukeid ja nii peab see jääma ka edaspidi. Elektrimootoritega luksusmaasturid peavad samuti suutma minna sinna, mis pole ülejäänud liigikaaslastele jõukohane, aidates autode kasutajatel saavutada püstitatud eesmärke.

Range Roveri mudelivalikul tuleb koos Defenderi ja Discoveryga säilitada kaubamärgi liidriroll luksusmaasturite valmistajate seas ning seepärast jõuab lähema viie aasta sees turule koguni kuus uut täiselektrilist luksusmaasturit! Esimest elektriajamiga Land Roverit võib aga oodata juba 2024. aastal.

Jaguarist peaks aga kümnendi keskpaigaks saama luksuslike elektriautode tootja, mille sõidukid paistavad silma julge ja emotsionaalse kujundusega, mida toetavad uued, konkurentidest mitu sammu eespool olevad tehnoloogilised lahendused. Seejuures pööratakse erilist tähelepanu mudeli XJ arendamisele, millele broneeritakse keskne koht muutuvas mudelivalikus.

Tänaste plaanide kohaselt liigutaks Jaguare aastast 2030 ainult elektriajamid ja Land Roveri toodangust peaks olema selleks ajaks 60% üle viidud elektritoitele. Järgmise põlvkonna mudeleid ette valmistades keskendub Jaguar ainult elektriautodele, sellal kui Land Rover valmistab ette kahte platvormi. Üht hübriidajamite ja teist elektriautode jaoks.

REIMAGINE

Uus strateegia hõlmab enamatki kui ainult sõidukeid


Üleminek elektrienergiale on vaid osa Reimagine-strateegiast ja võrreldava tähtsusega on teinegi eesmärk, mille kohaselt peab aastaks 2039 olema süsinikheitmetest prii ka sõidukite tootmine. Kavandatava eesmärgi saavutamist toetavad uued arengud vesiniku kasutuselevõtus, mis peaks võimaldama varsti uutel kütuseelementidel põhinevate elektrijaamade rajamist.

Praegu on tegu veel arendusjärgus oleva tehnoloogiaga, kuid selliste elektrijaamade esimesed prototüübid peaksid valmima Suurbritannias juba järgmise 12 kuu jooksul.

Lisaks plaanitakse luua veel uued töörühmad, kes hakkavad tegelema uute materjalide kasutuselevõtuga, mis on osaks jätkusuutlikusse tootmisse tehtavatest investeeringutest.

Uue strateegiaga kavandatud eesmärkide saavutamiseks plaanib Jaguar Land Rover investeerida igal aastal vähemalt 2,5 miljardit naela. Need investeeringud katavad ka elektriautodele üleminekut, kiiret andmeedastust ja sõidukijagamist toetavaid lahendusi. Nii arendati välja näiteks Pitovali nimeline makselahendus, mis on autot kasutades senistest paindlikum ja mida kavatsetakse lisaks Suurbritanniale juurutada teisteski riikides.

Lisaks toetab Jaguari Land Roveri arengut koostöö teiste Tata Gruppi kuuluvate ettevõtetega, kellega jagatakse ühiseid eesmärke nii taastuvenergia kasutamise kui ka heitmetest prii tootmise osas. Kogemuste jagamine võimaldab kärpida arenduskulusid, mis omakorda võimaldab uue põlvkonna tehnoloogiad veel kiiremini kasutusele võtta.