KESKKONNAVASTUTUS

Täiustame pidevalt oma tooteid ja äritegevust keskkonnaalase uuenduslikkuse kaudu.

TEGEVUSLIKU MÕJU VÄHENDAMINE

Oleme uhked selle üle, et meie ettevõte areneb kiiresti, ning mõistame, et selle eduga kaasneb veelgi suurem vastutus ja kohustus vähendada meie tegevuste mõju keskkonnale. See on väljakutse, millele tegeleme pidevalt, kuna suurendame tootmismahte üleilmselt, et vastata klientide üha kasvavale nõudmisele.

LOOMINE TULEVIKU JAOKS


Land Roveris rakenduvad kõrged standardid kõigele, kaasa arvatud hoonetele, kus töötame. Laienedes soovime tagada, et kõik uued tootmisrajatised, nagu meie uus tootmistehas Wolverhamptonis, vastavad meie tulevikku vaatavatele põhimõtetele ja tavadele.

JÄTKUSUUTLIKUM HANKIMINE


Meie tegevuste keskkonnamõju pole piiratud meie rajatistega. Tegelikult avaldab veelgi suuremat mõju meie tarneahel. Seetõttu julgustame oma tarnijaid järgima samasuguseid kõrgeid jätkusuutlikkuse standardeid, mida järgime ise. Samuti teeme nendega tihedalt koostööd, et vähendada meie ostetavate toodete keskkonnamõju.

TRANSPORDIMÕJUDE VÄHENDAMINE


Kõik meie sõidukid disainitakse Ühendkuningriigis, kuid need saadetakse müüki koguni 177 riiki. Nende sõidukite kohaleviimine annab meile uusi võimalusi progressiivseks mõtlemiseks ja tõhusalt tegutsemiseks. Eelnev hõlmab sõidukite tarnimist koos teiste autotootjatega või tarneteekonna lühendamist, saates sõidukid turustuskeskuse asemel otse edasimüüjatele.

VÄHENDAMINE. TAASKASUTAMINE. TAASTÖÖTLEMINE


Jäätmete vähendamine on meie töötajate ja tarnijate jaoks põhimure. Meie ettevõtte kasvades muutub see järjest tähtsamaks, mistõttu rakendame neid kolme paksus kirjas sõna oma tootmistegevustes iga päev.

TAASTÖÖDELDUD ALUMIINIUM


Nüüdseks on meie Castle Bromwichi tootmiskeskuses rakendatud jäätmekäitluse ja ringlussevõtu suletud süsteem. Sama süsteemi katsetatakse ka Solihulli tehases, kus toodetakse meie uusi üleni alumiiniumist Range Roveri ja Range Rover Sporti mudeleid.

HEITKOGUSTE VÄHENDAMINE


Vähese süsinikdioksiidiheitega või taastuva energia kasutamine vähendab meie sõltuvust fossiilkütustest ja võimaldab suurendada energiavarustuse kindlust ning vähendada CO2-heitkoguseid. Koos energiatõhusate meetmete rakendamisega aitab see vähendada üldisi CO2-heitkoguseid, isegi hoolimata sellest, et tootmismahud üha suurenevad.

MEIE SAAVUTUSED SIIAMAANI


Oleme juba olukorda parandanud mitmes valdkonnas, mis on oluliselt vähendanud meie keskkonnamõju võrreldes 2007. aasta tasemetega (2013. aasta märtsi seisuga)*.


  • Summutitoru CO2-heitkogused Euroopas on vähenenud 21%

  • Tootmise süsinikuheited sõiduki kohta on vähenenud 21%

  • Prügilasse viidavate jäätmete kogus sõiduki kohta on vähenenud 75%

  • Veekasutus sõiduki kohta on vähenenud 17%

  • Süsinikuheited logistikast on vähenenud 18% sõiduki kohta


Need on vaid mõned meetodid, millega töötame, et arendada oma ettevõtet ja vähendada tulevikus oma keskkonnamõju.


*Põhineb Jaguar Land Roveri ettevõtte arvandmetel.