Kas olete nõus andma tagasisidet, mis aitaks parandada meie kodulehte?

Land rover

DIISELMOOTORI HEITGAASIVEDELIK /AdBlue®

EURO 6 DIISELMOOTORID JA SELEKTIIVNE KATALÜÜTILINE REDUTSEERIMINE: MIDA ON VAJA TEADA

MIS ON DIISELMOOTORI HEITGAASIVEDELIK /AdBlue®?

DEF, tuntud ka kui AdBlue®, on mürgivaba, värvitu, lõhnatu ja süttimatu vedelik. Ladustatuna auto spetsiaalses mahutis, juhitakse DEFi väljalaskesüsteemi heitgaaside puhastamiseks. See lagundab lämmastikoksiidi (NOx) heitkogused kahjutuks veeauruks ja lämmastikuks.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

KUIDAS KONTROLLIDA DEFi TASET?

Kaugust järgmise täitmiseni on võimalik näha igal ajal näidikuteplokilt*.

Järgige neid lihtsaid samme:

1. Lülitage süüde sisse, aga ärge käivitage mootorit.

(Kontrollige, et toimiv nutivõti on sõiduki sees ja tagage, et piduripedaal ei ole alla vajutatud. Vajutage mootori START/STOP nuppu kuni näidikuteploki märgulambid aktiveeruvad.)

2. Vajutage rooli peal nuppu OK, et avada peamenüü.

(Mõnede mudelite puhul vajutage korduvalt nuppu OK kuni avaneb Driver Assistance (Juhiabi).)

3. Kasutades allanooleklahvi roolil, liikuge allapoole ja valige Vehicle Info (Sõiduinfo).

4. Vajutage nuppu OK, et kinnitada valik.

5. Liikuge allapoole ja valige Diesel Exhaust Fluid.

(Mõnedel mudelitel kuvatakse see kui Next Service (Järgmine teenus).)

6. Vajutage nuppu OK, et kinnitada valik. Seejärel kuvatakse diiselmootori heitgaasivedeliku vahemik.

* Kõik sõidukid ei ole võimelised eespool nimetatud teavet kuvama. Selgituste jaoks pöörduge edasimüüja / volitatud remonditöökoja poole.


KUI TIHTI TULEKS DEFi / AdBlue® PAAKI UUESTI TÄITA?

DEFi tarbimine võib märkimisväärselt varieeruda. Keskmise tarbimise määr võib olla 1 liiter 800 km (500 miili) kohta, kuid see võib sõltuvalt sõidustiilist ning tee- ja ilmastikuoludest enam kui kahekordistuda.


MIS JUHTUB, KUI DEF/AdBlue® OTSA SAAB?

Kui DEF peaks otsa saama, ei käivitu teie Land Rover enam pärast mootori seismajäämist – see on EU6 reeglistiku nõue. Paagis peab olema vähemalt 3,6 liitrit DEFi, et mootor saaks uuesti käivituda.

 

KAS MA VÕIN ISE DEFi PAAKI TÄITA?

Jah, te saate osta 1,89 liitriseid DEFi tilkumiskindlaid pudeleid oma kohaliku Land Roveri edasimüüja / volitatud remonditöökoja juurest, et ise paaki täita. Need pudelid on spetsiaalselt disainitud lihtsaks kasutamiseks ning mis tahes tilkumise vältimiseks. Taastäitmine muud tüüpi anumate abil pole soovitatav.

Mitte valada DEFi paaki teisi vedelikke, samuti DEFi, mis ei vasta standardile ISO22241-1 või DIN 70070, sest see peatab teie sõiduki korrektse toimimise.

Kui te valate DEFi kogemata auto kütusepaaki, siis ÄRGE käivitage mootorit, vaid helistage kohe kohalikule Land Roveri edasimüüjale / teeäärsele abile.

Kommertsveokitele mõeldud DEFi pumpasid kütusetanklates ei tohi kunagi kasutada, sest voolu kiirus on neis liiga suur ja see kahjustab sõiduki DEFi paaki.

Pöörduge oma omaniku käsiraamatu poole, saamaks juhiseid, kuidas täita oma DEF paak.


KAS DEF/AdBlue® ON OHTLIK?

Kuigi DEF on ohutu, juhinduge palun nõuannetest pakendil ja otsige arstiabi, kui see peaks kokku puutuma ükskõik millise teie kehaosaga või kui seda kogemata neelatakse. Kui DEF puutub kokku teie Land Roveri värvkattega, pühkige see lihtsalt ära ja loputage piirkonda seebiveega. See-eest võib DEF määrida polstrit ja riietust – ümberläinuna tuleks DEF koheselt eemaldada külma vee ja niiske lapiga.


KUIDAS DEFi/AdBlue®-d HOIUSTADA?

Hoidke DEFi alati oma originaalpakendis ning palume järgida tootja ladustamise ja käsitsemise soovitusi pudelil. DEFi ei tohiks kunagi hoida sõidukis.

MIS ON EURO6?

Euro 6 on osa Euroopa reeglistikust, mille eesmärk on muuta autod keskkonnasõbralikumaks, piirates nende heitgaase. Reeglistik seab piiranguid sellele, kui palju lämmastikoksiidi (NOx) ja süsivesinikgaase kilomeetri kohta võib maanteesõiduk eraldada. 

Bensiini- ja diiselautodele kehtivad uue Euro 6 reeglistiku alusel erinevad piirangud. Diiselautodele lubatud lämmastikoksiidi eraldamise taset on vähendatud tasemeni 80 mg/km (eelnevalt 180 mg/km), samas lubatud süsivesinike heitkoguseid on vähendatud tasemeni 170 mg/km (eelnevalt 230 mg/km). Lubatud NOx heitkogus bensiiniautodele püsib 60 mg/km juures ning lubatud süsivesinike heitkogus 100 mg/km juures.

Koos teiste autotootjatega on Land Rover õiguslikult kohustatud täitma uusi määrusi järgmisteks kuupäevadeks:

Alates 1. jaanuarist 2015 peavad kõik uued sõidukid vastama Euro 6 standarditele. 
Sõidukid, mis on juba müügil, peavad vastavama Euro 6 standarditele 1. septembriks 2015, kuid sõidukeid, mis on juba müügil ning olid toodetud ja saadetud tootjalt enne 1. juunit 2015, võib müüa kuni 1. septembrini 2016. Siiski peab tootja sellistel juhtudel taotlema erandit.
 

DEFi/AdBlue® kohta lähema informatsiooni samiseks võtke palun ühendust Land Rover ametliku esindajaga või tutvuge käsiraamatuga.

© Inchcape Motors Finland Oy

Kas olete nõus andma tagasisidet, mis aitaks parandada meie kodulehte?

Land rover