Kas olete nõus andma tagasisidet, mis aitaks parandada meie kodulehte?

Land rover

Oleme pühendunud ettevõtte arendamisele vastutustundlikult ja jätkusuutlikult, et saaksime lisada väärtust oma klientidele, ettevõttele ning majandusele laiemalt.

Dr Ralf Speth CEO, Jaguar Land Rover

ELUTSÜKLI HINNANG

Meie toodete ja ettevõtmiste üldise keskkonnamõju vähendamiseks kasutame elutsükli hinnangut, et anda teada arengutest uuringu ja toodete vallas.

KESKKONNASÕBRALIK JÄÄTMEKÄITLUS

Prioriteetideks on jäätmete ja veetarbimise vähendamine. Kasutame oma ressursse ära järjest tõhusamalt, otsides uuenduslikke viise nende taaskasutamiseks või ümbertöötlemiseks.

SÜSINIKU JALAJÄLE VÄHENDAMINE

Otsime pidevalt uusi viise oma süsiniku jalajälje vähendamiseks, mis on seotud meie eesmärgiga vähendada 2020. aastaks tootmisprotsesside heitkoguseid 30% võrra.

VÕIMALUSED 12 MILJONILE INIMESELE

Toetame kohalikke ja üleilmseid kogukondi humanitaaria ning tervise, hariduse, disaini, tehnoloogia ja talendi ning keskkonna ja looduse säilitamise valdkonna projektidega meie 2020. aasta üleilmse korporatiivse sotsiaalse vastutuse programmi kaudu.

© Inchcape Motors Finland Oy

Kas olete nõus andma tagasisidet, mis aitaks parandada meie kodulehte?

Land rover